Aktionslæring

Vi lærer bedst, når vi arbejder med tingene i praksis. Aktionslæring er en konsultativ tilgang, hvor der både arbejdes med at skabe organisatoriske resultater samtidig med udviklingsforløb bliver brugt som træningsbane i forhold til læring og kompetenceudvikling.

Aktionslæring tager udgangspunkt i hverdagen som træningsbane. Der tages udgangspunkt i den aktuelle situation og den ønskede udvikling.

Aktionslæring har fokus på

  • Iagttagelse af egen praksis
  • Eksperimenteren med nye typer adfærd
  • Refleksion over, hvad der kom ud af eksperimenterne
  • Læring og forankring i daglig adfærd

Det langsigtede mål med aktionslæringen er også at skabe gode vaner i forhold til at være en reflekterede praktiker, der løbende udfordrer sig selv og andre med nye måder at gøre tingene på.