Det personlige lederskab

En stadig mere kompleks, flertydig og foranderlig virkelighed kræver nogle grundlæggende personlige lederkompetencer. Lederens adfærd, holdninger og måder at tænke på har meget stor betydning for, hvad der sker, og hvordan tingene forgår i organisationen – uanset om man er sig det bevidst eller ej.

Det personlige lederskab handler om at have troværdighed og være forankret i sig selv. Man skal samtidig være fleksibel og handlekraftig og have en klar forståelse for de organisatoriske sammenhænge. Den enkelte leder indgår i mange relationer og det personlige lederskab handler også om, at kunne indgå i positive og produktive fællesskaber med en høj grad af fælles kurs, koordinering og commitment.