Det personlige lederskab

Det personlige lederskab

Det kræver sit at være leder i en stadig mere kompleks og foranderlig virkelighed. Lederens adfærd, holdninger og måder at tænke på har stor betydning for både resultater og trivsel i organisationen, for medarbejderne og for lederen personligt.

Menneskefaktor

Menneskefaktor

Menneskefaktor er et erhvervspsykologisk konsulentfirma, der hjælper private virksomheder, offentlige organisationer og deres ledere med at håndtere den menneskelige faktor.

Den menneskelige faktor

Den menneskelige faktor

Den menneskelige faktor er af stor betydning for virksomheder og organisationers succes. Den menneskelige faktor handler både om menneskelige forudsætninger og om processer og resultater.

Robusthed

Robusthed

Der er øget fokus på robusthed. Det handler om, hvordan vi møder forandringerne, besvær og modgang i kompleksiteten. Robusthed handler om, at kunne være i, styre igennem og komme tilbage efter modgang og besvær.

Udvikling af lederteams

Udvikling af lederteams

Et velfungerende lederteam kræver at deltagerne spiller sammen og har fokus på fælles resultater. Det kræver klar rollefordeling, koordinering, samarbejde, problemløsning og læring. Erfaringen og forskningen viser, at det ikke kommer af sig selv, men kræver en bevidst og aktiv indsats.

Skræddersyet udviklingsforløb

Skræddersyet udviklingsforløb

Alle organisationer, teams og ledere er forskellige. Forløb designes med afsæt i jeres behov, ønsker og ressourcer. Der vil være fokus på den aktuelle situation og den ønskede fremtid. Samtidig arbejdes der med aktionslæring som en integreret del udviklingsforløbet.

Klar fælles kurs

Fælles kurs, koordinering og commitment

Når vi sammen skal skabe resultater, er det vigtigt, at vi har en fælles kurs, at vi samarbejder og koordinere effektivt og at vi er motiveret og committet på at lykkes. Ledelse handler i høj grad om at sikre, at der er fælles kurs, koordinering og commitment.

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling

De fleste strategiske udviklings- og forandringsinitiativer mislykkes eller har ikke den ønskede effekt. Forklaringen er ofte, at de gode intentioner ikke i tilstrækkelig omfang er forankret i nøglepersonernes mindset, vaner og daglige adfærd.

Aktionslæring

Aktionslæring

Vi lærer allerbedst, når vi arbejder med tingene i praksis. Aktionslæring er en metode, der tager udgangspunkt i konkrete hverdagssituationer. Fokus er på afprøve, observere og lære af vores erfaringer.

Kerneopgaver og formål

Kerneopgaver og formål

Et stærkt fokus på og en fælles forståelse af vores kerneopgave er et væsentligt grundlaget til at skabe gode resultater, et godt samarbejde og et meningsfyldt arbejdsliv. Fokus på kerneopgaven giver os et godt udgangspunkt for udvikling og innovation.