Fokus på kerneopgaven

Et stærkt fokus på og en fælles forståelse af vores kerneopgave er et væsentligt grundlaget til at skabe gode resultater, et godt samarbejde og et meningsfyldt arbejdsliv. Fokus på kerneopgaven giver os et fælles overordnet mål i og på tværs af faggrupper og organisatoriske skel. Det fælles mål er afgørende for succes, da det får alle til at trække på samme hammel.

Hvis vi taber fokus på den fælles opgave og mål, er der stor risiko for silo, solo og suboptimering samt ukonstruktive konflikter og konkurrence. I forandringsprocesser sker det ofte, at man kommer til at fokusere på selve forandringerne, processerne og trivsel – og glemmer hvorfor vi er her og vores kerneopgaver. Et stærkt fokus og fælles forståelse af vores kerneopgave, er selve kernen til at skabe vellykkede forandringer og dét styrker både processen og trivslen. Når vi sammen får fokus på kerneopgaven “hvorfor er vi her”, så kan vi meget bedre skabe fælles fokus at “hvordan” vi kan gøre det bedst.

Kerneopgaven skal forstås dynamisk. For at en gruppe eller en organisation kan lykkes og udvikle sig, skal de både have fokus

  • har vi et fælles billede af hvad opgaven er?
  • arbejder vi faktisk på opgaven?
  • har vi de fornødne ressourcer til at løse opgaven?
  • bruger vi vores ressourcer optimalt i forhold til at løse opgaven?
  • har vi organiseret os hensigtsmæssigt i forhold til at løse opgaven?
  • samarbejder vi konstruktivt og effektivt om at løse opgaven?
  • giver opgaven stadig mening og værdi?

Fokus på kerneopgaven giver os et godt udgangspunkt for udvikling og innovation.