Fælles kurs, koordinering og commitment

Realiseringen af strategiske ambitioner kræver fælles fodslag, hvor lederteams, den enkelte leder, medarbejdere og andre interessenter lykkes med at få skabt fælles kurs, koordinering og commitment.

  • Fælles kurs: Er vi enige om hvor vi er på vej hen? Og ikke mindst hvad vi har fravalgt ved at gå i denne retning? Kan vi formulere det klart for os selv og andre hvilken retning vi skal i? Og er vi enige om hvad de vigtigste, første skridt på vejen er?
  • Koordinering: Ved vi hvem, der skal gøre hvad, for at vi kan gå i den ønskede retning? Har vi tilstrækkelig fælles vide til at kunne spille hinanden gode? Er vores relationer båret af tillid og er de tilstrækkelige robuste til at vi kan håndtere konflikter og uenigheder på en konstruktiv og værdiskabende måde? Har vi timet vores indsatser, så de kan hænge fornuftigt sammen? Har vi fordelt ressourcerne optimalt ift. de forskellige opgaver, der skal løses? Og har vi viden på tværs af organisationen, der gør det muligt at agere koordineret og samstemt?
  • Commitment: Har vi reelt alle med om bord på den retning, vi er på vej i? Har vi lyttet og involveret interne og eksterne interessenter på en måde, der har gjort det muligt for dem, at ”melde sig ind”? Har vi en klar opfattelse af, hvad der er de afgørende faktorer for at sikre commitment?

Menneskefaktor understøtter at der bliver procederet fælles kurs, koordinering og commitment.