Den menneskelige faktor

Den menneskelige faktor er af stor betydning for virksomheder og organisationers succes. Den menneskelige faktor handler både om menneskelige forudsætninger og om processer og resultater.

Forudsætningerne er de menneskelige faktorer, som har betydning for menneskers trivsel, funktionsniveau og præstation. Det handler bl.a. om:

  • det enkeltes menneskes motivation, følelsesmæssige-, kognitive-, og relationelle kompetencer
  • Relationer, tillid, samarbejdsvilje og -evner
  • Organisationens strategi, struktur og kultur

Processer er de menneskelige faktorer, der optræder, når mennesker arbejder med og samarbejder om at skabe resultater. Det handler bl.a. om fokus på at skabe værdi i forhold til kerneopgaven og interessenterne. Og det handler om at være effektiv og effektfuld. Samtidig handler det om at skabe fælles kurs, koordinering og commitment.

Hvis den menneskelige faktor bliver håndteret optimalt, bidrager det til resultater i form af innovation, udvikling og vækst.