Organisationsudvikling

Danske og internationale undersøgelser viser, at de fleste strategiske udviklings- og forandringsinitiativer mislykkes eller ikke tilnærmelsesvis har den ønskede effekt. Forklaringen er ofte, at de gode intentioner ikke i tilstrækkelig omfang er forankret i nøglepersonernes mindset, vaner og daglige praksis.

Samtidig viser forskning og erfaringer at virksomheder og organisationer vil lykkes bedre med deres udvikling og forandringsindsatser, hvis de sikrer, at der blandt de mennesker som skal realisere og understøtte forandringen:

  • er en forståelse for HVORFOR – det giver mening og opleves fornuftigt og nødvendigt
  • er commitment til HVAD – der er motiverende og meningsfulde mål
  • der er kompetencer og handlekraft til HVORDAN – der skal være kunnen og vilje til at handle og skabe læring i aktion.

Organisationsudvikling er en kompleks opgave og udviklingsforløb designes derfor som dynamisk udviklingsforløb, hvor der både er fokus på at skabe organisatoriske resultater og -læring. Formålet er at understøtte en fælles kurs, koordinering og commitment blandt de interessenter /nøglepersoner, som skal bidrage til udviklingen.