Persondatapolitik

Indsamling og opbevaring af data

Data om personer indsamles og opbevares i forbindelse med indgåelse af et samarbejde mellem Menneskefaktor og offentlig organisation, privat virksomhed m.m. Navngivne personer registreres som rekvirent, kontaktperson eller/og deltagere i forbindelse med løsning af konsulentopgaver.

I forbindelse med personlig udvikling, rekruttering og kortlægninger kan navngivne personer blive bedt om at give visse oplysninger om sig selv – f.eks. om præferencer, motiver, styrker, kompetencer og oplevelser. Disse oplysninger vil typisk blive indhentet via en direkte samtale eller via mail-korrespondance, som TLS krypteres, og dermed lever op til Datatilsynes krav i forhold til fremsendelse af mails med fortrolige eller følsomme oplysninger.

Menneskefaktor beskytter personoplysninger via tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger (anonymiseringer, fysisk aflåsning og elektroniske adgangskontroller). Data opbevares i den tidsperiode, hvor opgaven finder sted og højst to år efter at opgaven er afsluttet. Elektronisk data bliver slettet og fysisk materiale makuleres.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Menneskefaktor, skal du rette henvendelse til kate@menneskefaktor.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/

Menneskefaktor samarbejder med andre konsulenthuse. I det omfang der deles og videregives data, sker det altid ud fra en eksplicit aftale med de berørte parter.

Menneskefaktor benytter sig af følgende 3. part i forbindelse med behandling af persondata, med hvem der foreligger en databehandlingsaftale om beskyttelse af persondata.

  • Mail hostes via Skyfillers
  • Elektronisk fakturering sker via Fakturaservice, E-conomic og NemHandel
  • Personprofiler foretages via Garuda

Dataansvarlig

Kate Holm Sørensen
Erhvervspsykolog og ejer
Menneskefaktor
CVR. 3084 6745
Olaf Ryes Gade 7K
6000 Kolding
Tfl. 61771140
Mail: kate@menneskefaktor.dk

Senest opdateret den 30. december 2018.