Robusthed

Ledelse- og organisationsudvikling har i mange år haft fokus på strategisk og proaktiv ledelse med temaer som forandringsledelse, forandringsparathed. Modstand mod forandringer har fyldt meget i debatten. Grundtanken har været, at forandringer er noget, vi skaber og implementere. Som supplement her til, er der over de seneste år trådt et nyt begreb frem på scenen: Robusthed – også kaldt resiliens. Forklaringen kan findes i, at vi befinder os i en tid med accelererende forandringer og øget kompleksitet. Her er grundtanken, at forandringer er noget, der kommer til os – om vi vil det eller ej. Og besvær og modgang er et vilkår. Robusthed handler om, hvordan vi møder forandringer, besvær og modgang i kompleksiteten. Robusthed handler om, at kunne være i, styre igennem og komme tilbage efter modgang og besvær.

Man kan gøre noget aktivt for at opbygge robusthed. Der er flere veje at gå, som understøtter den samlede robusthed – og her spiller den menneskelige faktor en stor rolle

Psykologisk robusthed

Psykologisk robusthed handler om de personlige ressourcer den enkelte kan mobilisere i mødet med forandringer, høje krav, modgang og kompleksitet. Det handler om ressourcer, som kan aktiveres til at kunne holde ud, navigere igennem og ”komme på benene igen”. Forskningen og erfaringen viser, at det både er hensigtsmæssigt og muligt at tilegne sig nogle personlige kompetencer, der styrker den psykologisk robusthed – velvidende, at vilkår og relationer også spiller en stor rolle.

Lederskab

Lederskab har en afgørende betydning for organisationens samlede robusthed. For det første handler det om, at den enkelte leder formår at opretholde et positivt funktionsniveau – trods besvær og modgang (psykologisk robusthed).
Samtidig handler lederskab om at sætte retning og understøtte, at der i mødet med forandringerne bliver skabt en passende balance mellem accept af vilkår og handlekraft i forhold til at påvirke, udvikle og sikre læring.

Kollektiv robusthed og virksomhedskulturen

Kollektiv robusthed kan defineres som den samlede mængde af psykologisk robusthed, hvor fællesskabet evner at møde udfordringer på en sund og konstruktiv måde – fx tillade sig selv at mærke frustration og bekymringer uden, at det hæmmer en konstruktiv og løsningsorienteret tilgang. En robust kultur handler om at have et klart formål og en tilgang til – i et aktivt læringsfællesskab – at finde nye veje, hvis de gamle veje ikke længere fungerer.