Udvikling af lederteam

Helheden kan være større end summen af de enkelte dele – og dét er ikke bare en talemåde. Et lederteam præsterer først højt, hvis alle deltagerne formår at spille sammen i forhold til den organisatoriske helhed, hvor man forpligter sig til et fælles overordnet mål og opnår fælles resultater via rollefordeling, koordinering, samarbejde, problemløsning og læring. Erfaringen og forskningen viser, at et sådant samspil ikke kommer af sig selv, men ofte kræver en bevidst indsats. Effektive lederteams er en væsentlig årsag til, at organisationen præsterer.

Menneskefaktor har stor erfaring med at skabe skræddersyede udviklingsforløb med henblik på at udvikle et effektivt teamsamarbejde. Vi arbejder ofte både med samarbejdet under og over overfalden. Det vil sige både på det gruppedynamiske og det målrationelle felt. I det gruppedynamiske felt arbejder vi med gensidig kendskab & tillid, samarbejde & samspil på tværs af forskelligheder samt kommunikation & konflikthåndtering m.v. I det målrationelle felt arbejder vi med teamets formål, opgaver og eksekvering med henblik på at realisere strategiske ambitioner og organisatoriske mål.